Podstatné je vo vnútri

Platí to o banánoch a orechoch a platí to aj o ľuďoch. Často sa zameriavame na tie menej podstatné veci, tie ktoré potešia naše zmysly. INSIDE je tu na to, aby nám pomohol upriamiť pohľad dovnútra. Pod povrch. Lebo tam je to podstatné - ľudské srdce, duch človeka. A na tom záleží najviac.

INSIDE sú:

  • Priateľstvá a vzťahy položené na dobrých základoch
  • Stretnutia, víkendovky, kluby, tábor, games a iné
  • Biblické pravdy (aj) pre dnešných mladých ľudí
  • Dobrodružstvá, zábava, hudba, spev, šport a všeličo ďalšie

Kalendár 2024

calendar-event

Kontakt

INSIDE zastrešuje Spoločenstvo evanjelickej mládeže (OZ). Deje sa hlavne v bratislavskom a trnavskom kraji v spolupráci s Bratislavským seniorátom ECAV. Je veľa ľudí, ktorým by stálo za to napísať a ktorí by ti nerozprávali o INSIDE, ale sa zaujímali skôr o teba. Ale najlepšie bude, keď začneš tu: inside@sem.sk. Alebo môžeš skúsiť aj na FB (skupina INSIDE).

Každopádne sa potešíme, ak sa ozveš